mua bán nồi hơi cũ

chuyên mua bán lò hơi cũ qua sử dụng

Quy chuẩn kỹ thuật của các loại Nồi hơi – Lò hơi

 

 1. Quy chuẩn kỹ thuật bao gồm:

 

 - Nồi hơi – Lò hơi, lò hơi và bình chịu áp lực có áp suất làm việc lớn hơn 0,7bar. Không bao gồm áp suất thuỷ tĩnh;

 - Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 độ C;

 - Xi téc, thùng sử dụng để chứa, chuyên chở chất lỏng; khí hoá lỏng hoặc chất rắn dạng bột không có áp suất. Nhưng khi tháo ra sử dụng chất khí có áp suất lớn hơn 0,7bar; và chai sử dụng để chứa và chuyên chở khí hóa lỏng; khí nén và khí hoà tan có áp suất làm việc lớn hơn 0,7bar.

 

 

 2. Quy chuẩn QCVN: 01- 2008/BLĐTBXH không áp dụng đối với:

 

 - Nồi hơi – Lò hơi đặt trên tàu thuỷ; Nồi hơi – Lò hơi dùng năng lượng mặt trời, Nồi hơi – Lò hơi dùng hạt nhân;

 - Bình chịu áp lực, Nồi hơi – Lò hơi có dung tích nhỏ hơn 25 lít và tích số giữa áp suất và dung tích nhỏ hơn 200;

 - Các bộ phận của Nồi hơi – Lò hơi không phải là bình độc lập như máy hơi nước, xilanh và máy nén không khí, bình phân ly dầu và bình làm nguội, nước trung gian không thể tách rời thiết bị của máy nén, bầu không khí của thiết bị giảm chấn động, máy bơm,…;

 - Bình chứa nước có áp suất và nhiệt độ nước nhỏ hơn 115 độ C hoặc có chứa chất lỏng khác với nhiệt độ môi chất không quá điểm sôi tương ứng với áp suất 0,7bar;

 

 

 - Các bình không phải là kim loại;

 - Các bình có kết cấu bằng ống, đường kính của ống lớn nhất nhỏ hơn 150mm;

Các bình dùng để chứa không khí nén của thiết bị hãm bộ phận chuyển động trong vận chuyển ô tô, đường sắt và những phương tiện vận chuyển khác;

 - Các bình đi kèm hoặc hợp thành theo vũ khí, khí tài phương tiện vận tải,… sử dụng trong những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang NDVN.